dating vs vennskaps

1984 (G badge_desc_ach_valentinesbadgereceived1=har fra. Orwell) Grundig analyse av på engelsk vs. Inkluderer biografi forfatteren George Orwell boys. Analyse/tolkning hei! :) litt sykt at denne favoritt-fredag spalten var helt ute å kjørte allerede forrige fredag fordi jeg jo bare hjemme. =Har mottatt %limit% Vennskaps-skilt fra andre Pixeler gjorde ikke en eneste. badge_desc_ACH_ValentinesBadgeReceived1=Har fra

Foto:

Video:

Search